Mån-Fre 09.00 – 17.00 (Lunch 12.00 – 13.00)
Mån-Fre 09.00 – 17.00 (Lunch 12.00 – 13.00)
0921 – 47 02 90   |   info@tordsmotorservice.com

Cookies & GDPR

Tords Motorservice behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka varor ni beställer i vår webbutik eller när ni använder mailformulär och kontaktar oss.

 

Tords Motorservice har fått dina uppgifter från kontaktformulär eller via beställningar på www.tordsmotorservice.com eller ifall du kontaktat Tords Motorservice via mail, telefon eller Facebook.

 

Tords Motorservice tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos Tords Motorservice.

 

De personuppgifter Tords Motorservice behandlar om dig delas inte med någon tredje part. Tords Motorservice kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Tords Motorservice är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Tords Motorservice aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är: Maria Karvonen. Mail: maria@tordsmotorservice.com

 

Du har rätt att kontakta Tords Motorservice om du vill ha ut information om de uppgifter Tords Motorservice har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Tords Motorservice på maria@tordsmotorservice.com.

 

Du når vårt dataskyddsombud på mail: maria@tordsmotorservice.com Om du har klagomål på Tords Motorservice behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på ”mina sidor” och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies.

Informationen om inloggning på ”mina sidor” lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.